Left Fortsätt handla
Din beställning

Du har inga varor i din korg

Fri hemleverans vid köp över 999 kr.

Allmänna villkor

Villkor för tjänsten

 1. Avtalsförhållande
  Dessa användarvillkor (“Villkoren”) gäller mellan dig som kund och Noah International AB, org.nr 559213-1089 med adress Storgatan 36, 97231 Luleå (”Noah”), vid beställning av varor som tillhandahålls via shop.noah-food.se eller Noahs nedladdningsbara applikationer (gemensamt ”Plattformen”).

  Din åtkomst och användning av tjänsterna utgör ditt samtycke till att vara bunden av dessa Villkor, som upprättar ett avtalsförhållande mellan dig och Noah. Om du inte accepterar dessa Villkor, kan du inte få åtkomst till eller använda Plattformen och tjänsterna. Via Plattformen kan du beställa varor från de leverantörer och producenter (gemensamt ”Producenter”) som vid var tid finns tillgängliga på Plattformen. Genom att beställa en vara via Plattformen ingås avtal mellan dig som kund och Noah International AB. Moms ingår i alla priser.
  Ytterligare Villkor kan gälla för vissa tjänster, såsom en policy för en viss händelse, aktivitet eller något speciellt erbjudande och sådana ytterligare villkor kommer att lämnas till dig i samband med gällande tjänster. Ytterligare villkor gäller utöver, och anses vara en del av Villkoren för tillämpning av gällande tjänster. Ytterligare villkor ska ha företräde framför dessa Villkor i händelse av en konflikt med avseende på de tillämpliga tjänsterna.
  Noah kan från tid till annan ändra Villkoren som gäller för tjänsterna. Ändringarna träder i kraft när Noah här publicerar sådana uppdaterade villkor, eller ändrad policy eller ytterligare villkor beträffande tillämplig tjänst. Din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsterna efter en sådan publicering utgör ditt samtycke till att vara bunden av Villkoren i dess ändrade lydelse.

  2. Allmänt om tjänsterna
  Plattformen gör det möjligt för användare av denna att beställa livsmedel och andra varor från Noah samt ordna och schemalägga transport- och/eller logistiktjänster med transportörer (”Tjänsterna”). Om inte annat avtalats av Noah i ett separat skriftligt avtal med dig, är de Tjänster som tillhandahålls enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Noah erbjuder försäljning av livsmedel. Noah erbjuder inte matproduktion, transport eller logistiktjänster. All produktion av livsmedel samt transport eller alla sådana logistiktjänster tillhandahålls av oberoende utomstående entreprenörer som inte är anställda av Noah.


  2.1 Utbud av varor
  Utbudet av varor begränsas utifrån den leveransadress som du anger. Detta för att säkerställa varornas kvalitet och leveranstider. Utbudet av Producenter och varor kan variera från tid till annan. Notera att Producenterna säljer livsmedel via Plattformen och att du som kund ansvarar för att noggrant läsa igenom innehållsförteckning innan förtäring, särskilt om du är allergisk mot visst ämne eller livsmedel. Om du har frågor om ingredienser i livsmedel som säljs via Plattformen är du välkommen att kontakta Noahs kundtjänst.

  2.2 Beställning och leverans
  Samtliga beställningar görs via Plattformen genom att du väljer den vara eller de varor du önskar köpa. Vi tar inte emot beställningar på annat sätt än via Plattformen. Varorna levereras till dig in det tidsintervall du valt i samband med beställning.

  2.3 Risken för varan
  Risken för varan övergår på dig som kund när den överlämnats till dig på avtalad plats. Noah, transportör eller leverantör ersätter inte eventuella skador som uppstått efter leverans. Du ansvarar att i förekommande fall ta emot varan på överenskommen leveransadress. Noah, återbetalar inte erlagd betalning

  2.4 Rättigheter
  Plattformen med dess innehåll, funktioner och immateriella rättigheter som skyddar dessa, ägs av Noah. Plattformen med dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd. Namnet Noah och Noah Food, inklusive relaterade logotyper och ordmärken, utgör Noahs varumärke. Eventuell användning av varumärket får inte ske utan skriftligt godkännande och instruktioner av Noah.
  Noah har rätt att publicera registrerade Producenter med tillhörande logotyp på Plattformen. Material får inte publiceras på Plattformen utan Noahs tillstånd.  

  3. Din användning av Plattformen
  3.1 Användarkonto.
  För att kunna använda de flesta aspekterna av Plattformen, måste du registrera dig för och upprätthålla ett aktivt personligt användartjänstkonto (“Konto”). Du måste vara minst 18 år, eller myndig i din jurisdiktion (om annan än 18), för att få ha ett Konto. Kontoregistreringen kräver att du uppger viss personlig information till Noah, såsom ditt namn, adress, mobilnummer och ålder, samt åtminstone en giltig betalningsmetod (antingen ett kreditkort eller accepterad betalningspartner). Du ansvarar för att bibehålla korrekt, fullständig och uppdaterad information på ditt Konto. Din underlåtenhet att upprätthålla korrekt, fullständig och uppdaterad kontoinformation, inklusive genom att ha en ogiltigt eller utgången betalningsmetod i arkivet, kan resultera i du inte längre kommer att kunna komma åt och använda tjänsterna samt att Noah säger upp detta avtal med dig. Du ansvarar för all aktivitet som sker under ditt Konto, och du accepterar att hela tiden upprätthålla säkerheten och sekretessen för ditt Kontos användarnamn och lösenord. Såvida ingenting annat tillåts skriftligen enligt Noah, kan du bara ha ett Konto.

  3.2 Användarkrav och uppförande
  Plattformen är inte tillgänglig för användning av personer under 18 år. Du får inte tillåta utomstående använda ditt Konto, och du får inte låta personer under 18 år att erhålla transporttjänster eller logistiktjänster från utomstående Producenter om de inte åtföljs av dig. Du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt Konto till någon annan person eller enhet. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar när du använder tjänsterna, och du får endast använda tjänsterna för lagliga ändamål (t.ex., ingen transport av olagliga eller farliga ämnen). När du använder tjänsterna får du inte att orsaka olägenhet, irritation, besvär eller skador på egendom, vare sig för den utomstående Producenten eller för någon annan part. I vissa fall kan du bli ombedd att lämna bevis på identitet för att få åtkomst till eller använda Tjänsterna, och du accepterar att du kan nekas åtkomst till eller användning av tjänsterna om du vägrar att styrka sin identitet.

  3.3 Textmeddelanden
  Genom att skapa ett Konto, godkänner du att tjänsterna kan skicka meddelanden med informationstext (SMS) som en del av normala ekonomiska verksamheten vid din användning av tjänsterna. Du kan när som helst välja bort att ta emot textmeddelanden (SMS) från Noah genom att skicka ett e-postmeddelande till info@noah-food.com med telefonnumret till den mobila enheten som tar emot meddelanden, där du talar om att du inte längre vill ta emot sådana meddelanden. Du är medveten om att välja bort mottagande av textmeddelanden (SMS) kan påverka din användning av tjänsterna.

  3.4 Åtkomst till nätverket och enheter
  Du är ansvarig för att erhålla den åtkomst till nätverket som behövs för att kunna använda Plattformen. Ditt mobila nätverks priser och avgifter för data och meddelandetjänster kan tillkomma om du erhåller åtkomst eller använder tjänsterna från en trådlöst aktiverad enhet och du ska ansvara för sådana priser och avgifter. Du är ansvarig för att skaffa och uppdatera kompatibel hårdvara eller utrustning som är nödvändig för att få tillgång till och använda tjänster och program och eventuella uppdateringar därtill. Noah garanterar inte att tjänsterna eller någon del därav kommer fungera på någon särskild hårdvara eller enhet. Dessutom kan tjänsterna vara föremål för störningar och fördröjningar i samband med användning av Internet och elektronisk kommunikation.

  3.5 Personuppgifter
  Vår insamling och användning av personuppgifter i samband med tjänsterna beskrivs i Noahs integritetspolicy som finns på https://www.noah-food.com/privacy.

  4. Priser och betalning
  4.1 Priser
  Aktuella priser för varor och leverans visas i Plattformen. Priserna kan variera från tid till annan. I det angivna priset ingår skatter och avgifter som krävs enligt lag.

  4.2 Betalning
  Betalning av beställda varor och för leverans sker vid beställningstillfället genom betaltjänster som erbjuds på Plattformen. Betalningen av varan förmedlas via Noah sedan vidare till Producent. I kostnaden för frakt ingår en serviceavgift. Betalningen är slutlig och inte återbetalningsbar såvida inget annat bestäms av Noah eller krävs enligt lag.
  Alla avgifter förfaller omedelbart och betalning kommer att underlättas genom att Noah använder det föredragna betalningssätt som angetts på ditt Konto, varefter Noah skickar dig ett kvitto via e-post. Om det fastställs att ditt primära kontobetalningssätt har upphört att gälla, är ogiltigt eller inte fungerar, samtycker du till att Noah, för mottagande av betalning, kan använda en sekundär betalningsmetod på ditt Konto, om sådant finns.

  5. Reklamationer och ångerrätt
  5.1 Reklamation
  Vi vill att du som kund ska vara nöjd! Vid fel på varor bör du vända dig direkt till Noahs kundtjänst. Om det visar sig finnas fel på någon vara som levererats till dig kan du också kontakta oss via vår kundtjänst. Vi granskar ditt ärende så snart som möjligt i syfte att finna en lösning enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Noah förbehåller sig rätten att avgöra vad som utgör en lämplig lösning.

  5.2 Ångerrätt
  Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns än rätt att frånträda ett avtal inom 14 dagar från mottagandet av varan, så kallad ångerrätt. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av livsmedel med kort hållbarhet eller andra situationer där undantag uttryckligen finns. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick och att försegling är obruten. Mer information om ångerrätt finns på Konsumentverkets hemsida.

  Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du inom föreskriven tid meddela Noahs kundtjänst om att du vill utnyttja din ångerrätt. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt kan skickas till kundservice@noah-food.com eller den adress som tillhandahålls av Noahs kundtjänst. Du måste ange ditt namn, adress och annan relevant information såsom fakturanummer eller ordernummer och namn på varan. Det går också bra att använda Konsumentverkets standardblankett som du kan hämta här. Observera att blanketten ska skickas till Noah.
  Vid utövande av ångerrätt ansvarar du för returfrakt, varans skick under returfrakten. Varan ska skickas inom 14 dagar från det datum meddelandet om retur skickats till Noah och vara väl förpackad, i gott skick och i obruten originalförpackning.

  6. Övriga bestämmelser
  6.1 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
  Noah förbehåller sig rätten att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part.

  6.2 Ansvar.
  Du är skyldig att ersätta Noah för all direkt och indirekt skada som Noah lider till följd av ditt brott mot Villkoren. Noah Svarar inte heller för några direkta eller indirekta skador orsakade av din användning av Plattformen eller Tjänsterna.

  6.3 Tekniska fel och skrivfel m.m.
  Noah reserverar sig mot tryck- och felskrivningar på Plattformen. Noah kan inte garantera att all information och bilder på varor återger exakta förhållanden och utseende då dessa publiceras av Producenterna.
  Noah har rätt att avbryta försäljning på grund av tekniska fel, felskrivningar eller andra orsaker.
  Noah kan inte garantera att Plattformen och servrar som tillgängliggör Plattformen är fria från skadliga komponenter. Plattformen kan drabbas av driftstörningar. Noah ansvarar inte för fel i Plattformen eller Tjänsterna som beror på grund av tekniska fel, felskrivningar eller annat över vilket Noah saknar kontroll.

  6.5 Force Majeure
  Noah har rätt att ställa in eller avboka en leverans av varor om du angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering, om Producenten inte har möjlighet att fullborda beställningen, eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lock-out, blockad eller annat avtalshinder, eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Noah som väsentligen försämrar förutsättningarna för fullgörande av leverans, exempelvis restriktioner och sjukdom i samband med pandemi. Noah ska snarast möjligt meddela dig om en leverans kan komma att bli avsevärt sen alternativ om leveransen riskerar att utebli.

  6.6 Meddelanden
  Noah kan lämna meddelanden genom ett allmänt meddelande om tjänster, e-post till din e-postadress i ditt konto, eller genom ett skriftligt meddelande skickas till din adress som anges i ditt konto. Du kan lämna meddelanden till Noah genom skriftliga meddelande till Noahs adress på Robertsviksgatan 5, 972 41 Luleå eller via e-post till kundservice@noah-food.com


  6.7 Tillämplig lag m.m.
  Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor. Vid tvist rörande dessa Villkor, Plattformen eller Tjänsterna är vår förhoppning att vi i samförstånd kan finna en lösning. I de fall en samförståndslösning inte kan nås ska tvister avgöras av allmän domstol.